Asociatia PAPI SANTE - TARLUNGENI

COD FISCAL 36666612

Str. Zizinului Nr 976C, Tarlungeni, Jud. BRAŞOVcod 507220, Tel: 0268272732

www.caminbatranibrasov.eu , E-mail: contact@caminbatranibrasov

CENTRUL REZIDENTIAL PENTRU PERSOANE VARSTNICE

PAPI SANTE- TARLUNGENI

RAPORT DE ACTIVITATE 2017

Asociatia Papi Sante cu sediul in Tarlungeni, str. Zizinului, nr.976C, Jud.Brasov este constituita legal ca unitate de asistenta sociala cu cazare, avand personalitate juridica, iar in luna octombrie 2016 a fost infiintat punctul de lucru situat in Tarlungeni, str. Zizinului, nr. 976F. Asociatia Papi Sante Tarlungeni a obtinut Certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale, conform Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare: Seria AF nr 003768 Data eliberării 28.09.2017

Acordarea serviciilor de asistenţă socială se face conform legislatiei in vigoare: OG 68/2003, privind serviciile sociale,Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale – Monitorul Oficial 172/11.03.2014 si Legea nr.17/2000, privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, Ordinul nr. 246 din 27 martie 2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru centrele rezidentiale pentru persoanele vârstnice revizuit conform Ordinului nr. 2126/05.11.2014 – anexa 1 .

  • OBIECTUL DE ACTIVITATE Asistenta sociala cu cazare (camin de batrani)

  • COMPONENTA PERSONALULUI

 

Serviciul contabilitate : 1 contract de colaborare cu firma specializata;

 

Conducerea institutiei : 1 persoana;

 

Compartimentul asistenta sociala : 1 persoana

 

Compartimentul medical si ingrijire : 20---16 persoane angajate, 2 persoane cu contract prestari servicii, 2 voluntari

3. SINTEZA ACTIVITATILOR PE ANUL 2017

Anul 2017 a fost anul in care Asociatia Papi Sante Tarlungeni a demarat efectiv activitatea in Centrul Rezidential pentru Persoane Varstnice Papi Sante, a depus dosarul in vederea acreditarii si licentierii serviciilor oferite si a obtinut acreditarea, respectiv licenta provizorie, urmand ca in februarie 2018 sa fie decisa de catre organele competente de pe raza jud. Brasov, licentierea.

In urma unor controale efectuate de catre Inspectia sociala am reusit implementarea masurilor recomandate conform legislatiei in vigoare.

Colaborarea cu partenerii a avut rezultate pozitive ex. (preotul a venit periodic in camin si a purtat discutii pe teme spirituale cu beneficiarii, a spovedit si impartasit persoanele crestin ortodoxe, a efectuat slujbe religioase; proiectul “Bunici si pitici!” a avut un real succes beneficiarii nostri s-au implicat in activitatile care au vizat confectionarea de mici obiecte decorative si felicitari specifice sarbatorilor). Perioada sarbatorilor de iarna a fost incarcata de emotii, amintiri, lacrimi de bucurie, odata cu primirea colindatorilor si a darurilor primite de la acestia .

In vederea promovarii imaginii asociatiei a fost infiintat site-ul official al institutiei: http://www.caminbatranibrasov.eu si s-au incheiat conventii de parteneriat cu diferite organizatii, entitati juridice, primaria din localitate.

Cu ocazia sarbatorilor de Paste si Craciun, Asociatia Papi Sante - care gazduieste un numar mediu de 35 de beneficiari momentan, a amenajat cladirea corespunzator sarbatorii, iar in perioada sarbatorilor de iarna a invitat grupuri de colindatori, mentionate mai sus, pentru a le oferi beneficiarilor o atmosfera cat mai familiara.

Scopul activitatilor socio – culturale a fost dorinta noastra de a imbunatati starea de bine a beneficiarilor prin diverse activitati placute. Exemple de actiuni:

 

sarbatorirea zilelor de nastere sau onomastice

 

prezentarea de materiale / filme tematice

 

participarea la slujbele religioase de la camin

 

petrecerea dupa amiezelor in clubul/sala de activitati unde se joaca diverse jocuri agreate

 

plimbari

 

terapie ocupationala

 

exista o curte interioara unde beneficiarii si-au petrecut timpul odihnindu-se sau desfasurand diverse mici activitati de gradinarit.

Beneficiarii nostri au fost incurajati sa mentina legatura cu membrii familiei si persoanele importante pentru ei, astfel s-au desfasurat urmatoarele activitati:

 

sprijin pentru conceperea / trimiterea unor scrisori către familie / prieteni

 

facilitarea accesului la telefon

 

sprijin pentru menţinerea legăturii cu familia, vecinii etc. prin consiliere, corespondenţă, telefon, ieşiri în comunitate/familie etc.

 

sprijin pentru organizarea unor vizite în familie/ comunitate/ cunoştinţe conform procedurilor.

Periodic beneficiarilor nostri li s-au recoltat probe pentru analize, au fost consultati la nevoie de medici specialisti in functie de recomandarea medicului centrului sau a medicului de familie.

Spatiul pentru servirea mesei a fost amenajat intr-un mod placut. A fost zugravit centrul ,au fost dotate camerele de locuit cu paturi speciale peste tot unde a fost nevoie, spatiile comune au fost decorate intr-un mod placut si adaptate persoanelor varstnice (mana curenta pe holuri, manere de sprijin in bai, rampa, etc).

A) Compartimentul asistenta sociala

Desfasoara activitati de consiliere constand in suport moral si spiritual pentru a putea depasi situatiile de criza in care se afla beneficiarii, discutii cu un caracter consultativ, de informare asupra drepturilor si obligatiilor ce le revin odata cu inceperea procesului de ingrijire in cadrul Centrului, cu privire la procedurile si activitatile desfasurate aici.

A colaborat cu Serviciul Public de Asistenta Sociala ,Directia de Servicii Sociale si Directia Generala de Asistenta Sociala pentru obtinerea de informatii referitoare la prestatiile sociale cuvenite beneficiarilor cu diverse afectiuni/boli.

Obiectivul urmarit este acela de a familializa pe cat posibil beneficiarii cu modul de viata desfasurat intr-un Centru pentru varstnici, aratandu-le intr-un mod cat mai pertinent posibilitatile si limitele, drepturile si obligatiile, avantajele si dezavantajele care survin in urma adoptarii acestui stil de viata.

Instrumentele de lucru folosite respecta legislaţia în vigoare, OG 68/2003, Legea nr.17/2000, Ordinul 246/2006 (pana cand acesta a fost revizuit) şi sunt: cererea tip pentru admiterea beneficiarilor in centru, criteriile de admitere în centru (standardul nr. 13 Admitere), ancheta socială, Planul individualizat de interventie (standardul 15 Planificarea serviciilor) care contine urmatoarele programe de interventie specifica: 1. Program individualizat de asistenta si ingrijire,fisa de evaluare socio - medicala (standardul 22 Asistenta si Ingrijire); ; 2. Program individualizat de integrare/reintegrare sociala (standardul 32 Integrare Reintegrare sociala); 3. Fisa de iesire (standardul 17 Iesirea); Contractul de prestari servicii (standardul 16 Contractul) in care sunt cuprinse obiectul contractului, preţul si durata acestuia, drepturile şi obligatiile (standardul 18 Codul drepturilor si obligatiilor) părtilor şi modalitatile de încheiere a contractului.

Evaluarea serviciilor sociale oferite s-a facut urmărind:

 

gradul de satisfacţie a beneficiarilor

 

starea de sănătate a beneficiarilor

 

starea de confort fizic si psihic a beneficiarilor caminului

 

numărul de cereri în aşteptare

 

lipsa reclamaţiilor

 

analiza resurselor folosite

 

control periodic a standardelor de îngrijire

 

şedinţe cu angajaţii

 

numărul de seminarii şi cursuri de perfecţionare pentru angajati

 

Compartimentul de contabilitate si resurse umane a efectuat urmatoarele activitati :

- actualizarea „REVISALULUI” cu noii angajati

 

intocmirea contractelor individuale de munca

 

instruirea personalului privind Regulamentul de Organizare si Functionare a caminului

 

a urmarit cursurile de formare profesionala

 

a intocmit state de plata ,referate ,pontaje precum si evidenta concediilor de odihna

 

gestionarea condicilor de prezenta

 

arhivarea documentelor

 

depunerea declaratiei lunare 112

 

inregistrarea in contabilitate a documentelor contabile

 

calculul lunar al amortizarii

 

calculul salariilor si efectuarea platilor

 

Intocmirea balantei contabile

 

Intocmirea bilantului

C) Compartimentul de ingrijire

Personalul desemnat pentru ingrijirea beneficiarilor este calificat si au efectuat urmatoarele activitati:

 

insotirea beneficiarilor in timpul deplasarii

 

hranirea celor care necesita ajutor

 

hidratarea corespunzatoare

 

efetuarea igienei corporale

 

spalatul si calcatul hainelor

 

supraveghere permanenta

 

ingrijire si ajutor conform fisei postului

D) Compartimentul de asistenta medicala

Medicii si asistentele angajate au oferit ingrijire medicala conform fisei postului :

 

zilnic a fost masurata tensiunea si temperatura beneficiarilor

 

au administrat tratamentul corespunzator fiecarui beneficiar

 

au recoltat probe pentru diferite analize

 

Au urmarit evolutia bolilor fiecarui beneficiar

 

Au urmarit ca hranirea si hidratarea sa fie corespunzatoare

 

Au pansat la nevoie

 

Au efectuat serviciile necesare pentru ca beneficiarii sa se simta bine din punct de vedere al sanatatii fizice si psihice

 

au urmarit ca personalul de ingrijire sa isi repecte atributiile de serviciu

 

Compartimentul administrativ

Compartimentul administrativ s-a ocupat de :

- asigurarea conditiilor igienico sanitare

 

                                -aprovizionare

 

                                -lucrari de intretinere si dotari

 

                                 -alte activitati administrative

F) Procedura de Acreditare

In anul 2017, in luna septembrie, a fost acreditat (conform legii) Centrul Rezidential pentru Persoane varstnice Papi Sante- Tarlungeni. Pentru a indeplini standardele cerute in vederea obtinerii punctajului necesar functionarii s-au intocmit urmatoarele documente:

 

s-au elaborat documentele necesare functionarii acestui centru (ROF, ROI, Hotarari, Decizii, instrumente de lucru, mod de organizare, etc)

 

s-a elaborat fisa de autoevaluare a institutiei

 

s-au elaborat Codul Etic al Angajatilor, Carta Drepturilor si Planul Strategic

 

a fost angajat personal de specialitate – sef centru, asistent social si a fost calificat personalul angajat pentru ingrijirea persoanelor varstnice rezidente in centru.

 

Au fost demarate demersurile in vederea licentierii serviciului social- asistenta si ingrijire persoane varstnice in regim rezidential si au fost parcursi toti pasii legali necesari licentierii.

G) Finantarea

Finantarea s-a facut din contributia beneficiarilor si din resurse proprii. Serviciile sociale furnizate constau în acordarea de asistenta medicala si ingrijire, gazduire si asigurarea hranei (trei mese principale si o gustare), servicii de socializare şi petrecerea timpului liber, consiliere spirituala şi servicii de asistenta sociala.

             Sef Centru,

Psiholog- Fagarasi Vasilica

   Presedinte asociatie,

             Kiss Iosif